luksusowehotelehistoryczne.pl

Poznaj smak podróżowania

Biskupin – co warto wiedzieć?

Biskupin to niewielka miejscowość położona w centralnej Polsce. Najbardziej znany jest ze swojego muzeum archeologicznego, które jest jednym z najważniejszych w Polsce.

Na miejscu znajduje się zrekonstruowana osada z epoki żelaza, która jest popularną atrakcją turystyczną dla odwiedzających, aby dowiedzieć się więcej o historii Polski.

Historia odkrycia Biskupina oraz co oferuje to miasto

Biskupin został odkryty w 1932 roku przez niemieckiego archeologa Hermanna Conedera, który prowadził prace wykopaliskowe do 1934 roku. W 1936 roku opublikował swoje znaleziska w monografii zatytułowanej „Die Ansiedlung von Biskupin”, co tłumaczy się jako „Osada Biskupin”.

Lokalizacja ta znana jest z osadnictwa wczesnośredniowiecznej epoki brązu (ok. 1250-1000 p.n.e.), które było ważnym ośrodkiem kulturalnym i gospodarczym w regionie Polan. Osada składała się z dużego prostokątnego obszaru z wieloma chatami, które otoczone było ogrodzeniem z drewnianych słupów. W tym miejscu znaleziono wiele artefaktów, w tym ceramikę i narzędzia, które wskazują na różne czynności, takie jak tkactwo i obróbka drewna. Coneder uważał, że Biskupin był protomiastem, czyli reprezentował wczesną urbanistykę w Polsce. Porównał ją z innymi podobnymi osadami w całej Europie w tym samym okresie, takimi jak Łużyce w Niemczech i NorðJamtland w Szwecji.

W latach 50. polsko-niemiecki zespół archeologów ponownie rozpoczął prace wykopaliskowe w Biskupinie. Odkryli nowe obszary, które nie były wcześniej badane przez Conedera, w tym obszar z dużymi domami i bardziej wyszukanymi artefaktami. W 1964 roku teren został ogłoszony Narodowym Parkiem Archeologicznym, jednym z dwóch w Polsce.

Dziś w Biskupinie dostępnych jest wiele różnych wycieczek, do których zwiedzający mogą dołączyć. Główna wycieczka obejmuje zrekonstruowaną osadę, która pozwala zwiedzającym zobaczyć, jak wyglądało życie w epoce żelaza w Polsce. Znajduje się tu również ekspozycja plenerowa i muzeum, gdzie turyści mogą dowiedzieć się więcej o historii Biskupina.

Więcej informacji o kujawskich miejscowościach przeczytasz w portalu https://www.ekujawy.pl/.